หุ้น

รู้จักกับหุ้น

หุ้นเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทุกรูปแบบและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว ทั้งในรูปของราคาที่สูงขึ้นและในรูปของเงินปันผล

บริการของ Phatra

 • สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาด SET และตลาด MAI
 • โอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นที่ภัทรเป็นผู้จัดจำหน่าย เช่น IPO/PO/AGT
 • ได้รับบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ชั้นนำของภัทร และสามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ทั่วโลกของ Bank of America - Merrill Lynch
 • เรามีคำแนะนำด้านกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตลาดทุกรูปแบบ
 • บริการเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลตอบแทน เช่น บริการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือบริการชำระค่าซื้อขายหุ้นผ่านกองทุนรวม เป็นต้น

กองทุนรวม

รู้จักกับกองทุนรวม

นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวมทั้งความสะดวกสบาย, การกระจายความเสี่ยง และผลประโยชน์ด้านภาษีที่ดีกว่าการที่ต้องลงทุนในหุ้นด้วยตัวเอง เนื่องจากนักลงทุนจะมีช่องทางในการลงทุนสินทรัพย์บางประเภทที่เข้าถึงได้ยาก โดยมีผู้เชี่ยวชาญของ บลจ. นั้นๆ คอยดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด

บริการของ Phatra

 • สามารถเลือกซื้อขายกองทุนรวมมากกว่า 1000 กองทุนจากหลากหลาย บลจ. ชั้นนำ
 • รับโอกาสพิเศษกับการลงทุนใน Strategic Asset Allocation Fund (SG-AA) ซึ่งเป็นกองทุนของบลจ.ภัทรที่ปรับเปลี่ยนพอร์ตไปตามบทวิเคราะห์ ของเราโดยอัตโนมัติ
 • คำแนะนำที่เป็นกลางและเจาะลึกจากนักวิเคราะห์มืออาชีพเพื่อให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสม
 • สะดวกสบายกับการซื้อขายกองทุนรวมหลากหลายช่องทาง ทั้งโทรศัพท์และ online

อนุพันธ์

รู้จักกับอนุพันธ์

อนุพันธ์สามารถใช้สำหรับจัดการกับความเสี่ยง หรือเพิ่มอัตราทดให้กับการลงทุนของท่าน และนอกจากจะสามารถลงทุนในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นได้แล้ว อนุพันธ์ยังให้โอกาสในการลงทุนในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงอีกด้วย โดยผลตอบแทนของการลงทุนในอนุพันธ์นั้นจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงของตัวอนุพันธ์เอง

บริการของ Phatra

 • สามารถเลือกซื้อสัญญา futures และ options ได้ทั้งหมดในตลาด TFEX รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives warrant) ใน ตลาดหลักทรัพย์
 • คำแนะนำด้านกลยุทธ์ในการลงทุนในทุกสภาวะตลาดเช่น Bullish (Long call, Short put, Bull spread), Bearish (Long put, Short call, Bear spread) หรือ Neutral (Butterfly, Straddle, Strangle)

ตราสารหนี้

รู้จักกับตราสารหนี้

ตราสารหนี้เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ในขณะเดียวกัน มักจะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหุ้น ตราสารหนี้จะเป็นที่นิยมในช่วงที่ตลาดหุ้นซบเซาเนื่องจากมีความมั่นคงและมีความผันผวนต่ำกว่า นักลงทุนส่วนใหญ่จึงมักจะมีตราสารหนี้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตเสมอ

บริการของ Phatra

 • สามารถเข้าประมูลซื้อตราสารหนี้รัฐบาลในตลาดแรก
 • บริการซื้อขายตราสารหนี้ของรัฐบาลและของเอกชนในตลาดรอง
 • สิทธิพิเศษสำหรับการจองซื้อตราสารหนี้ที่ภัทรจัดจำหน่าย เช่น IPO/PO
 • คำแนะนำที่เป็นกลางจากทีมนักวิเคราะห์ตราสารหนี้ของเรา

หุ้นกู้อนุพันธ์

รู้จักกับหุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นตราสารที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน แต่ทุกวันนี้นักลงทุนรายย่อยเริ่มหันมาสนใจเพราะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนของตนเอง หุ้นกู้อนุพันธ์สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามที่นักลงทุนต้องการ ตัวอย่างของหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น equity-linked note (ELN), principle-protected note (PPN) หรือ accumulators

บริการของ Phatra

 • คำแนะนำด้านกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามมุมมองของท่านต่อตลาด เช่น หลักทรัพย์อ้างอิง, ราคาใช้สิทธิ์, ผลตอบแทนที่คาดหวัง, อายุสัญญา และระดับการคุ้มครองเงินทุน

เงินฝาก

รู้จักกับเงินฝาก

เมื่อเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้น ทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือการฝากเงินเก็บนั้นไว้กับธนาคาร แม้ว่าเงินฝากนี้จะให้ดอกเบี้ยที่ต่ำมาก แต่ก็มีสภาพคล่องสูง ที่สามารถฝาก-ถอนเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ และสามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

บริการของ Phatra

 • ท่านสามารถฝากเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์, กระแสรายวัน และฝากประจำของธนาคารเกียรตินาคิน
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อถอนเงินจากตู้ ATM ของธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย
 • โอกาสรับดอกเบี้ยเงินฝากสูงพิเศษและสิทธิพิเศษทางการเงินอีกมากมายกับ Priority Banking Service จากธนาคารเกียรตินาคิน

กองทุนส่วนบุคคล

รู้จักกับกองทุนส่วนบุคคล

หากท่านไม่มีเวลาเลือกหรือตัดสินใจในการลงทุน กองทุนส่วนบุคคลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน ทีมผู้จัดการกองทุนส่วนตัวจะให้คำแนะนำและช่วยท่านจัดสรรการลงทุนของท่านให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการ รวมไปถึงจัดการเริ่มต้นการลงทุนให้ท่านด้วย

บริการของ Phatra

 • ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมผู้จัดการกองทุน ของบลจ.ภัทร
 • ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถและประสบการณ์สูงในธุรกิจการเงินการลงทุน และมีผลงานที่น่าเชื่อถือ
 • เลือกรูปแบบในการลงทุนได้ในแบบที่ท่านต้องการ และกระบวนการการลงทุนที่กลั่นกรองมาอย่างดี
 • การตัดสินใจลงทุนอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน และเข้าพบผู้บริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • ระบบการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีเยี่ยม มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระดับสากล

บัญชี Phatra Edge

บัญชีซื้อขายหุ้น

Phatra Edge มอบทางเลือกในการลงทุนด้วยบัญชีสองประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน คือบัญชี Post-Paid และ Pre-Paid

บัญชี Post-Paid

Phatra จะให้วงเงินการซื้อขายตามสภาวะทางการเงิน และความสามารถในการลงทุนของท่าน บัญชีประเภทนี้ต้องวางเงินหลักประกัน 20% ของวงเงิน หลักทรัพย์และเงินสดในบัญชีนี้ทั้งหมดถือเป็นเงินประกันดังกล่าว

ลักษณะของ Post-Paid

 • ท่านสามารถทำการซื้อได้ตามวงเงินที่ได้รับ
 • ในการเริ่มใช้งานบัญชี ท่านจะต้องฝากเงินเข้าในบัญชีนี้ หรือมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเพื่อเป็นหลักประกัน
 • วางหลักประกันในอัตรา 20% ของยอดซื้อหลักทรัพย์
 • ชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ระหว่างบัญชีธนาคารของท่านหลังการซื้อขาย 3 วันทำการ
 • ธนาคารที่ให้บริการ ATS ได้แก่ BAY, BBL, KBANK, SCB, KTB และ TMB
 • เงินฝากที่เป็นหลักประกันจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ

บัญชี Pre-Paid

บัญชีประเภทนี้จะมีวงเงินการซื้อขายเท่ากับเงินฝากที่เป็นหลักประกัน ซึ่ง Phatra จะเก็บเงินดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการทำการซื้อขายให้ท่าน ท่านจะต้องโอนเงินหลักประกันเข้ามาไว้ในบัญชี และจะได้รับวงเงินซื้อหลักทรัพย์เท่ากับเงินที่โอนเข้ามา

ลักษณะของ Pre-Paid

 • ท่านสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ในมูลค่าที่ไม่เกินเงินฝากที่เป็นหลักประกัน
 • วงเงินการซื้อขายจะเท่ากับเงินที่ฝากเข้ามาในบัญชี
 • วงเงินของท่านจะถูกลด / เพิ่ม ทันทีที่ท่านส่งคำสั่งซื้อขาย ไม่ว่ารายการนั้นจะเสร็จสิ้นหรือไม่ ถ้าหากคำสั่งรายการใดไม่ได้รับการจับคู่ซื้อขาย วงเงินการซื้อของท่านจะถูกปรับคืนเมื่อถึงสิ้นวัน หากรายการคำสั่งใดถูกยกเลิก วงเงินการซื้อของท่านจะถูกปรับเพิ่มให้ทันที
 • ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์กับบัญชีหลักประกันของท่านหลังการซื้อขาย 3 วันทำการ
 • เงินฝากที่เป็นหลักประกันจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ

ไปยังรายละเอียดบัญชี

KK e-Banking ผ่านเว็บไซต์ PhatraEdge

รู้จักกับบริการ KK e-Banking ผ่านเว็บไซต์ PhatraEdge

บริการKK e-Bankingผ่านเว็บไซต์ PhatraEdge เป็นบริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อการบริการครบวงจรของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร บริการ KK e-Banking ผ่านเว็บไซต์ PhatraEdge รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย เช่น

 • บริการข้อมูลบัญชีเงินฝาก (My Account):ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และเรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจัดการบัญชี (Manage Account):เพิ่ม ลด และแก้ไขบัญชีตนเอง และบัญชีผู้อื่น
 • บริการโอนเงิน (Fund Transfer): บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือผู้อื่นภายในธนาคาร และบริการโอนเงินต่างธนาคาร
 • บริการเรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร (News and Update): เรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงข้อเสนอพิเศษที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้เฉพาะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.kiatnakin.co.th/personal-banking_service_kk-ebanking-phatraedge.shtml#phatraedge