กิจกรรมและสัมมนาที่ผ่านมา

29 มิ.ย. 2560

2H2017 Economic Outlook & Asset Allocation Strategy

แนวโน้มเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนครึ่งปีหลัง 2560

อ่านต่อ

20 พ.ค. 2560

Phatra Edge : Exclusive Seminar

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย พร้อมกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยและต่างประเทศ

อ่านต่อ

18 ม.ค. 2560

1H2017 Economic Outlook & Asset Allocation Strategy

แนวโน้มเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนในปี 2560

อ่านต่อ